Det første norske maritime patruljeflyet er på plass i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har kjøpt fem nye maritime patruljefly som skal overvåke de maritime områdene i nord. Nå er det første flyet av typen P-8 på plass på Evenes.

– Norge er NATOs øyne og øre i nord. De nye patruljeflyene er svært viktige for beredskapen vår. De vil hente inn informasjon om militær aktivitet i våre nærområder. Det er helt avgjørende både for vår sikkerhet og for sikkerheten til våre allierte i NATO, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre i cockpit på P-8-flyet.
Statsminister Jonas Gahr Støre i cockpiten på P-8. Foto: Tiril Haslestad/Forsvaret

Nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye generasjoner ubåter i våre nærområder innebærer at moderne sensorer og systemer for overvåking er avgjørende. 

Overvåke havområder

P-8 er en formidabel plattform for å overvåke våre havområder. 

– Flyene vil gi norske og allierte sivile og militære myndigheter et bedre grunnlag for beslutninger. Vi bidrar hver dag med situasjonsforståelse, beredskap og tilstedeværelse i våre nærområder. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon, tror jeg vi alle ser hvor avgjørende det er at vi står sammen med våre allierte, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre får omvisning i P-8-flyet.
Statsminister Jonas Gahr Støre får omvisning i P-8-flyet. Foto: Tiril Haslestad/Forsvaret

Stabilitet i nord

De norske maritime patruljeflyene har siden 1960-tallet, stått for en synlig og regelmessig militær aktivitet i nordlige havområder.

– Patruljeflyene utgjør i dag en del av et kjent og etablert operasjonsmønster. Å videreføre denne aktiviteten med norske fly bidrar til å sikre fortsatt stabilitet og forutsigbarhet i nord, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen. 

Evenes flystasjon ble den 6. januar 2022 tatt i bruk som base for NATOs kampflyberedskap med F-35.

– Beredskapen til Norge og NATO i nord er god, avslutter Enoksen.