Det viktigste først

I over femti år har norsk olje- og gassutvinning forsynt verden med verdifull energi, og bidratt til å gjøre Norge til et velferdsland med små forskjeller og store muligheter. Nå står vi overfor et skifte fra fossile energikilder til fornybare, skriver statsminister Jonas Gahr Støre.

I omstillingens tid blir politikk viktigere og hvordan vi prioriterer i politikken enda viktigere.

I over femti år har norsk olje- og gassutvinning forsynt verden med verdifull energi, og bidratt til å gjøre Norge til et velferdsland med små forskjeller og store muligheter. Nå står vi overfor et skifte fra fossile energikilder til fornybare. Spørsmålet er hvordan vi skal få det til. I valgkampen for to år siden tok noen til orde for å sette en sluttdato for oljen. Selv snakket jeg om at vi heller bør utvikle, ikke avvikle olje- og gassnæringen.

I årets valgkamp trenger vi ikke snakke om det, nå kan vi se hvordan det skjer i praksis: En tirsdag i august steg jeg om bord i et helikopter på Flesland og fløy ut til Tampen-området og Gullfaks-feltet sammen med kronprins Haakon. Her kunne kronprinsen, 45 år etter at Gullfaks ble påvist, åpne enda et felt – vindkraftfeltet Hywind Tampen. De elleve turbiner utgjør verdens største flytende vindpark og har en samlet kapasitet på 88 megawatt. Regjeringens ambisjon er å tildele havvindareal for 30 000 megawatt på norsk sokkel innen 2040. Det vil ikke være mulig uten nettopp å utvikle fremfor å avvikle olje- og gassnæringen, og nå er vi altså i gang – i det samme offentlig-private fellesskapet, og etter mange av de samme prinsippene, som vi bygde olje- og gassnæringen på.

Parallelt med at vi omstiller energisystemet, vil antall eldre vokse. Allerede i 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Hvordan vi skal møte den formidable oppgaven dette gir eldreomsorgen, er et viktig tema i årets lokalvalg. Tilbake på Flesland tok jeg den korte bilturen til bolig- og næringsområdet Sandsli, der byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik, åpnet dørene til et av byens nyeste sykehjem, Sandsli bo- og aktivitetssenter. Det er ikke bare bygget som viser hvordan fremtidens sykehjem skal se ut, fortalte Bakervik. Etter initiativ fra byrådet, gjør dette sykehjemmet noe helt unikt i norsk eldreomsorg: Alle medarbeidere jobber heltid.

Det store flertallet i dagens eldreomsorg jobber deltid, og her ligger også den viktigste oppgaven i eldreomsorgen i årene fremover. Deltid gjør hverdagen uforutsigbar for sykepleiere og helsefagarbeidere som må jakte på vakter, men også for eldre som hele tiden møter nye pleiere. Med mer heltidsarbeid og tydeligere ledelse, blir fagmiljøet sterkere og rekrutteringen trolig lettere. Dermed kan også hverdagslivet til de som er avhengig av pleie og hjelp bli bedre fordi de kan forholde seg til medarbeidere som kjenner dem.

Potensialet er stort: Hvis alle turnusansatte over 27 år i helse og omsorg jobber heltid, tilsvarer det 30 000 ekstra årsverk, ifølge KS. Det er like mange som det bor i Hamar. Fordi vi vet at antall nordmenn i arbeidsfør alder går ned om noen år, er det desto viktigere at flest mulig får tilbud om å jobbe heltid. Derfor styrker regjeringen arbeidslinja, endrer arbeidsmiljøloven og gjør heltid til normen i arbeidslivet.

Jeg er opptatt av at sykehjemmet på Sandsli og havvindparken på Tampen ikke skal bli stående igjen som eksempler. De skal i stedet være modeller for alt vi kan få til sammen i Norge de neste årene. Vi må omstille energisystemet vårt, kutte utslipp og skape jobber. Samtidig må vi rekruttere og beholde medarbeidere til helse- og omsorgstjenestene, slik at eldre og pårørende kan oppleve trygghet om at fellesskapet stiller opp for dem.

Regjeringen har fått kritikk fra både høyre- og venstresiden for havvindsatsingen og endringene i arbeidsmiljøloven. Vi skal selvsagt lytte, justere og inngå forlik, men skal vi komme noen vei, må de politiske beslutningene reflektere de store oppgavene vi har foran oss. Energiomstilling og heltidskultur har det til felles at vi ikke kommer i mål om vi fortsetter som før. Vi må tenke nytt og handle annerledes enn hva vi har gjort til nå.

Utgangspunktet for å lykkes med omstilling er godt: Andelen nordmenn i jobb er høyere og andelen arbeidsledige lavere enn alle år under den forrige regjeringen. Vi har høyere investeringer, kraftigere industrivekst og setter nye eksportrekorder. Samtidig går antall personer som verken er i jobb eller utdanning i Norge ned. Vi er med andre ord på vei mot et samfunn med mindre utenforskap. Det lover godt. Er det noe vi trenger å ta vare på i årene fremover, er det ressursene hver enkelt av oss sitter på.

Årets lokalvalg er «større» enn mange tidligere lokalvalg rett og slett fordi oppgavene vi har foran oss er så store. Arbeiderpartiet vil gjøre de største oppgavene til de viktigste.