Presseinvitasjon: Dialogmøte om utviklingen av forsvarindustrien fremover

Presseinvitasjon:

FD har i samråd med FSI invitert et representativt antall bedrifter til dette møtet.

Det er forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) som inviterer aktører fra forsvarsindustrien til dialog om hvordan norsk forsvarsindustri kan utvikles fremover.

Pressen inviteres til å delta på deler av møtet.

Tid: Torsdag 22. februar kl 1130
Sted: Tollbugata 10

- Krigen i Ukraina har skapt en ny situasjon der er behov for store mengder ammunisjon og militært materiell. Med de grep regjeringen allerede har tatt er det lagt til rette for en mangedobling av produksjonskapasiteten for ammunisjon i Norge. Det er behov for å øke produksjonskapasiteten i Vesten betydelig, og Norge må ta sin del av ansvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

- Norge har en forsvarsindustri i verdensklassen, og vi har god dialog i det løpende mellom industri og myndigheter. Vi har tatt en rekke grep for å raskt støtte forsvarsindustrien etter Russlands angrep på Ukraina. Samtidig ønsker vi et mer langsiktig arbeid med utviklingen av forsvarsindustrien. Det er nødvendig å se videre på industriens beredskapsrolle, og på hvordan FoU og innovasjonsarbeidet skal tas videre, sier Gram.

Media er velkommen til å være tilstede i første del av møtet.

Påmelding til senior kommunikasjonsrådgiver Asgeir Spange Brekke, asb@fd.dep.no innen onsdag 21. februar kl 1400.

Merk at pressekort/gyldig legitimasjon må medbringes. Møtet vil ikke bli streamet.