Diskuterte Ukraina-krigen med Rederiforbundet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ukraina-krigen var tema på møte mellom fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og Rederiforbundet mandag.

Møte mellom fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg. Foto: NFD

Utgangspunktet for møtet var presentasjon av Konjunkturrapport 2022 - Norges Rederiforbund (maritimpolitikk.no). Koronapandemien har preget verdensøkonomien og rederiene, og nå gjør også Ukraina-krigen utsiktene mer usikre. Samtidig er det positive trekk rundt rederienes aktivitet og grønn omstilling.

– Det er en optimisme i næringen, men den sikkerhetspolitiske uroen på grunn av Ukraina-krigen, bekymrer våre medlemmer, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran understreket at Ukraina-krigen er alvorlig for Europa og vil påvirke norsk økonomi.

– Det er ekstra viktig for oss å ha tett og god kontakt med næringslivet i slike urolige tider. Vi ønsker å ha møtepunkter med næringslivet framover, sier Skjæran.

Harald Solberg ga uttrykk for at Rederiforbundet ønsket sanksjoner mot Russland velkommen.

– Vi støtter myndighetsfastsatte sanksjoner som vi mener vil stanse kontantstrømmen til det russiske regimet.

Skjæran la til at sanksjoner er mest effektive når mange land innfører de samme sanksjonene.

– Det er et viktig poeng for oss at Norge ikke vedtar ensidige sanksjoner. Vi har tradisjon for å slutte oss til EUs sanksjoner og det er nylig implementert en historisk omfattende pakke med sanksjoner mot Russland i norsk lov. Regjeringen ønsker ikke at næringslivet eller private aktører i tillegg skal innføre egne sanksjoner rettet mot russiske bedrifter.