Distrikts- og digitaliseringsministeren er tilstede i Stortinget

Sted: Stortinget

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er tilstede i Stortinget under behandlingen av Meld. St. 31 Samisk språk, kultur og samfunnsliv.