Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Droner og satellittløsninger kan sikre mobildekning under ekstremvær og krise

I sommer opplevde Jølster at styrtregn og jordskred isolerte bygda fra omverdenen. Veiene ble blokkert og innbyggerne var uten mobildekning i to døgn. Dette var bakgrunnen for at digitaliseringsminister Nikolai Astrup tok initiativ til å vurdere om droner og annen ny teknologi kan gi alternativ mobildekning når ulykken er ute. Nå har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet overlevert sin rapport.

 Vi kan bare tenke oss hvordan det var å ikke kunne ringe sine kjære eller til nødetatene da naturkreftene herjet og man trengte det som mest. Kommunikasjonsbehovet blir ikke mindre når man opplever en krise. Jeg ba derfor Nkom utrede om bruk av droner og annen ny teknologi kan utnyttes for å få mobildekningen raskere opp igjen, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Denne uken overleverte Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom, rapporten til Astrup under et besøk i Bodø.

Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom og digitaliseringsminister Nikolai Astrup

– Vi kommer til å oppleve mer ekstremvær i fremtiden. Og vi kommer til å miste mobildekningen også i fremtiden. Vi må derfor tenke nytt for å bedre den mobile beredskapen i Norge - både for å få dekningen raskt tilbake og for å få på plass midlertidige løsninger der det er nødvendig, sier Astrup.

Mobilnettene er en viktig del av den digitale grunnmuren og beredskapen i Norge. Etter at stormen Dagmar tok strømmen og mobildekningen fra flere fylker i romjulen 2011, har myndighetene iverksatt flere tiltak for å styrke mobilnettene.

I tillegg til at teleoperatørene investerer store summer for å utvikle og forbedre nettene, stiller myndighetene krav om økt reservestrøm på basestasjoner over hele landet. Regjeringen har de siste seks årene bevilget 270 millioner kroner til å forsterke mobilnettene i mer enn 40 særlig utsatte kommuner.

For 2020 foreslår regjeringen å øke programmet for forsterket ekom med 15 millioner kroner. Dette vil gjøre det mulig å inkludere minst ti nye kommuner i programmet.

– I Norge har vi god dekning og stabile mobilnett sammenlignet med andre europeiske land. Men når ekstremværet setter inn, kan dekningen svikte også her. Vi vet at det blir mer ekstremvær i fremtiden – og at et stadig mer digitalisert samfunn blir mer sårbart for konsekvensene ekstremværet fører med seg. Derfor må vi gjøre det vi kan for å styrke beredskapen ytterligere. Jeg vil nå lese rapporten til Nkom og vurdere hvordan den kan følges opp i samarbeid med bransjen, sier Astrup.

Se også:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00