Historisk arkiv

EITI-konferanse i Oslo: Transparens som global norm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksministeren og Verdensbankens president Paul Wolfowitz åpnet i dag 16. oktober den tredje plenumskonferansen i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 500 ledende representanter fra verdens ressursrike land vil i to dager dele erfaringer og stake ut fremtidig kurs for arbeidet med å gjøre åpenhet i utvinningsindustriene til en global norm. (16.10.06)

EITI-konferanse i Oslo:
Transparens som global norm

eiti-logo

Utenriksministeren og Verdensbankens president Paul Wolfowitz åpnet EITI-konferansen

16.10.06

Paul Wolfowitz

Jonas Gahr Støre

President Paul Wolfowitz
Verdensbanken

Utenriksminister
Jonas Gahr Støre

Utenriksministeren og Verdensbankens president Paul Wolfowitz åpnet i dag 16. oktober den tredje plenumskonferansen i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 500 ledende representanter fra verdens ressursrike land vil i to dager dele erfaringer og stake ut fremtidig kurs for arbeidet med å gjøre åpenhet i utvinningsindustriene til en global norm.

Se opptak fra konferansen mandag 16.10 Opptak fra sesjon 1 tirsdag 17.10 Opptak fra sesjon 2 tirsdag 17.10 Opptak fra sesjon 3 tirsdag 17.10

Den norske regjeringen ønsker å støtte den internasjonale utviklingen mot økt åpenhet om pengestrømmene fra utvinningsselskaper til myndigheter i ressursrike land. Dette er bakgrunnen for at Norge har sagt ja til å være vertskap for EITIs tredje plenumskonferanse.

Norge har deltatt i EITI siden 2003. EITI har til hensikt å fremme åpenhet rundt pengestrømmene fra olje-, gass- og gruveselskaper til myndigheter i land med store naturressursinntekter. Stater, internasjonale selskaper og frivillige organisasjoner deltar i prosessen, som har resultert i et sett med standarder for åpen rapportering om inntekts- og andre fordelsstrømmer.

Åpenhet om pengestrømmene skal blant annet bidra til at borgerne kan holde sine regjeringer ansvarlige for deres pengebruk – og stille informerte krav om rettferdig og bærekraftig bruk av inntekter fra landenes naturressurser. Dette forutsettes igjen å bidra til politisk stabilitet, energisikkerhet og bedret investeringsklima.

Oslo-konferansen

Nær 20 olje-, gruve- og finansministre fra ressursrike stater deltar under konferansen. I tillegg deltar en rekke toppsjefer fra globale og nasjonale olje-, gass- og gruveselskaper, institusjonelle investorer, internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn. Fra norsk side deltar utenriksminister Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og utviklingsminister Erik Solheim.

- Viktige mål for konferansen er å sette fokus på behovet for å forbedre gjennomføringen av EITI i ressursrike land, og samtidig å få flere land til å slutte seg til prinsippene. Dersom vi lykkes med dette, vil Oslo-konferansen bli en milepæl i arbeidet med å gjøre åpenhet i utvinningsindustriene til en global norm, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

En internasjonal arbeidsgruppe ledet av Peter Eigen har laget en rapport som legges frem på Oslo-konferansen. Rapporten inneholder anbefalinger om hvordan EITI skal utvikles videre og om hvordan det kan etableres internasjonale mekanismer for å overvåke at landene rapporterer i henhold til EITI-prinsippene. Den peker også på hvilke erfaringer som er gjort med EITI og på hvilke hovedutfordringer som nå må møtes. Rapporten er tilgjenglig på EITI sine nettsider.

Norge legger stor vekt på viktigheten av et sterkt sivilt samfunn for å bidra til større åpenhet og bekjempe korrupsjon. Norge har derfor, i samarbeid med Publish What You Pay-koalisjonen som samler flere hundre frivillige organisasjoner internasjonalt, invitert 130 representanter fra ulike frivillige organisasjoner til konferansen. Det har også vært en egen konferanse for det sivile samfunn i forkant av EITI-konferansen. Se Publish what you pay for mer informasjon.

Konferansen finner sted på Radisson SAS Plaza Hotel. Mer informasjon om konferansen finnes på konferansens nettsted.

Lenker