Ekspertutvalget for inntektsmåling i jordbruket har levert sin rapport

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Leder av ekspertutvalget for måling av inntekt i jordbruket Ola Honningdal Grytten, overleverte mandag 3. oktober sin rapport NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Ekspertutvalget har vurdert grunnlag for en sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne, og har levert en omfattende dokumentasjon av inntektene i jordbruket. Utvalget kommer også med modell der en modifisert Totalkalkyle brukes til å vurdere inntektsutvikling som i dag, og benytte skattedata for å vise inntektsmuligheter i jordbruket.

- Ekspertutvalget har behandlet et tema som jeg, og regjeringen er svært opptatt av. En stats viktigste oppgave er å sikre befolkningen trygghet og mat. En løpende matproduksjon over hele landet er avgjørende for å sikre en nasjonal matforsyning i et beredskapsperspektiv. Lønnsomhet og økt inntekt til bonden er viktig for å sikre norsk matproduksjon framover, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

- Utvalget har lagt vekt på å drøfte de prinsipielle sidene ved problemstillingene om inntektsmåling i jordbruket. Utvalget har gjort et skille mellom det som er fagøkonomiske vurderinger, og rene politiske vurderinger. Det mener jeg er ryddig av et uavhengig ekspertutvalg, sier Sandra Borch.

 Departementet vil nå sende ekspertutvalgets rapport på tre måneders høring. Fristen for innspill vil være i januar 2023. 

Les rapporten her NOU 2022: 14 - regjeringen.no