Endring av virkeområdet for vaktvirksomhetsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fremmet forslag om å avgrense vaktvirksomhetslovens virkeområde. Endringene innebærer at kravet om vekterutdanning faller bort for sikkerhetskontroll som ikke innebærer personkontroll.

Sikkerhetskontroll ved norske flyplasser er viktig for å sikre at det ikke skjer uønskede hendelser som kan medføre fare for liv og helse. Både flypassasjerer, gods, leveranser og forsyninger til flygninger og flyplasser må derfor kontrolleres. Det samme gjelder kjøretøy og personer som skal inn på sikkerhetsbegrenset område på flyplassen.

Justis- og beredskapsdepartementet har, sammen med Samferdselsdepartementet og Luft­fartstilsynet, sett på kompetansebehovet og de ulike regelverkene som regulerer sikkerhetskontroll ved flyplasser. Personell som skal utøve sikkerhetskontroll av kjøretøy, forsyninger og materiell får i dag, i tillegg til utdanning som vekter, opplæring gjennom securityregelverket. Opplæringen etter securityregelverket tilsvarer den sikkerhetspersonell ved flyplasser i EU/EØS-området får, og anses tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten også ved norske flyplasser.

Dersom lovforslaget vedtas av Stortinget, vil det ikke lenger kreves vekterutdanning for sikkerhetskontroll som ikke innebærer personkontroll i sivil norsk luftfart.

Personell som skal gjennomføre sikkerhetskontroll av personer vil fortsatt ha vekterutdanning, i tillegg til opplæring etter securityregelverket. Dette er viktig fordi disse kan komme opp i vanskelige mellommenneskelige situasjoner som krever god kompetanse på blant annet kommunikasjon, konflikthåndtering og kulturforståelse.