Forsvarsdepartementet foreslår endringer i forskriften om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementet sender forsvarsundersøkelsesforskriften ut på høring. I endringene som nå foreslås vil Statens havarikommisjon for Forsvaret overføres til Statens havarikommisjon for transport. Det nye navnet blir Statens havarikommisjon (SHK).

Statens havarikommisjon for Forsvaret er undersøkelsesmyndighet for ulykker og alvorlig hendelser i forsvarssektoren. Den er en faglig uavhengig enhet plassert direkte under departementsråden i Forsvarsdepartementet.

Formålet med forslaget er å skape et stort fagmiljø for undersøkelse av ulykker og hendelser innenfor forsvarssektoren og transportsektoren. Dette vil legge til rette for en profesjonell og tillitsskapende etat med et bredt virkeområde som gjennom undersøkelser skal forhindre fremtidige ulykker og hendelser i forsvarssektoren og transportsektoren.

Høringsfristen er 29. mai 2020.

Departementet tar sikte på at endringene trer i kraft sammen med øvrige forskriftsendringer i transportsektoren 1. juli 2020.

Les høringsbrevet og kom med høringsinnspill her.