Innsatte i Latvia får hjelp mot rusmisbruk for første gang

Mange innsatte i latviske fengsler har rusproblemer. Men de har aldri hatt mulighet til å få hjelp og behandling. Det endret seg fra og med oktober i år.

Nye celler klare til å ta i mot innsatte med rusproblemer. Se flere bilder nederst i saken. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Det luktet fortsatt nymalt, og ikke alt inventar var kommet på plass. Men de ansatte var klare da den nye rusmestringsenheten i Olaine fengsel utenfor hovedstaden Riga åpnet tidligere denne måneden.

– Dette er som en bursdag for oss, og jeg er imponert over både farten og kvaliteten på byggearbeidet, sa Latvias justisminister Dzintars Rasnačs. – Jeg tror at dette stedet kan bli en oase i ørkenen for dem som kommer hit, og at det vil bidra til å hjelpe dem tilbake til samfunnet.

Prosjekter er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene, og er gjennomført i samarbeid med en rekke norske partnere.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Store rusproblemer

Det er i Latvia som i mange andre land: En stor andel av de innsatte har rusproblemer i en eller annen form. En studie fra 2010 viser at 66 prosent av de vel 5000 innsatte i latviske fengsler hadde brukt narkotika på ett eller annet tidspunkt før de ble satt inn. 17 prosent hadde brukt narkotika også under fengselsoppholdet.

Rusmestringsenheten i Olaine har plass til 200 innsatte fordelt på åtte avdelinger. Det skal arbeides med flere ulike terapeutiske modeller i fengselet, blant dem Stifinner-modellen fra Norge og den såkalte Minnesota-modellen.

– Bygd for fremtiden

Latvia har fram til nå ikke hatt noen rusmestringsenhet i sitt fengselsvesen, og det er derfor store forventninger til nyskapningen.

– Dette er et bygg for fremtiden, ikke for fortiden. Det er viktig å ha et godt bygg, men det er likevel slik at den viktigste ressursen et fengsel har å tilby de innsatte er menneskene som arbeider der. Det er avgjørende å ha tilstrekkelig med folk på jobb, og de må være kvalifiserte til oppgaven. Derfor er det nå at den virkelig krevende jobben begynner, sa avdelingsdirektør Kim Ekhaugen i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Norsk samarbeid

KDI har koordinert prosjektet fra norsk side, mens Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og avdeling Stifinner'n i Oslo fengsel har vært norske partnere. Stifinner'n er en av 13 rusmestringsenheter i norsk kriminalomsorg, og har lang erfaring med rusmestringsarbeid i fengsel.

KRUS har utviklet undervisningsopplegg og skoleplaner til bruk i opplæringen av de latviske fengselsbetjentene, mens Oslo fengsel har bidratt med praktisk kunnskap om arbeid med innsatte i en rusmestringsavdeling, rekruttering av innsatte, mottak av dem i avdelingen og innholdet i soningen. Latvisk fengselspersonale har også vært på studiebesøk i Oslo.

Nye tilnærminger

Ilona Spure er generaldirektør for latvisk kriminalomsorg, og hun håper rusmestringsenheten blir et hjem som vil hjelpe de innsatte tilbake til samfunnet.

– Men dette skal også være et sted der vi prøver ut nye tilnærminger og nye metoder, sa hun.

Fengselsbetjent Roy Jensen hilste til latviske kolleger fra de ansatte i Oslo fengsel som har vært med i prosjektet.

– Å arbeide med rehabilitering av misbrukere er en lang rekke av opp- og nedturer. Dere som skal jobbe her, må være like solide som huset dere jobber i. Og husk å ta vare på hverandre, sa Jensen, som har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med misbrukere i fengsel.

Fakta om prosjektet

  • Prosjektansvarlig: Latvisk kriminalomsorg
  • Norske partnere: Kriminalomsorgsdirektoratet, Kriminalomsorgens
    høgskole og utdanningssenter, Oslo fengsel
  • Støttet av Norge med 7,2 millioner euro gjennom EØS-midlene
  • Besøk prosjektets nettside
  • Prosjektet er en del av et større norskfinansiert program for å støtte opp om justisreformer i Latvia.
Til toppen