EØS-midlene: Redder liv i Romania

Cristina og Ionel var gift. I mange år kjempet de mot multiresistent tuberkulose. Til slutt orket de ikke flere behandlinger. De valgte i stedet å dø.

Cristina og Ionel orket ikke mer behandling og sa nei til nye medisiner. Foto: Tom Maguire

Moroeni er en liten fjellandsby i Romania. Den ligger en to timers kjøretur nord for hovedstaden Bucuresti. Helt isolert og et stykke utenfor landsbyen ligger et sanatorium. Her har tuberkulosepasienter fått behandling siden 1930-årene.

Hva er tuberkulose?

Infeksjonssykdom som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Sykdommen opptrer vanligvis i lungene. Smitten overføres ved at en annen person puster inn spyttdråper slik at dråpene kommer ned i lungene. Behandlingen med antibiotika varer normalt i 6 måneder. Dersom tuberkulosebakteriene er resistente slik at medisinen ikke virker, må man gjennomgå en lengre og langt tøffere antibiotikakur.

Kilde: LHL Internasjonal

Hit kom også Cristina og Ionel. De gjennomgikk behandling etter behandling. Men sykdommen slapp ikke taket. Etterhvert mistet de oversikten over hvor mange år de hadde bodd på sykehuset. Så fikk de tilbud om en ny behandlingsmetode i Bucuresti som endelig skulle ta knekken på den multiresistente tuberkulosen. Men da hadde ekteparet helt mistet troen på at noe skulle få dem friske. De orket rett og slett ikke en ny, lang og krevende behandling og sa nei til flere medisiner.

I fjor døde Cristina og Ionel med seks måneders mellomrom.

Rom nummer 6: Sovesal for tuberkulosepasienter. Foto: Synnøve Nes

1000 dør hvert år

Cristina og Ionel er ikke de eneste. Over 1000 rumenere dør hvert år av sykdommen. Ifølge Verdens Helseorganisasjon har Romania høyest forekomst av tuberkulose i EU. Hvert år oppdages det rundt 20 000 nye tilfeller – rundt 800 har det som kalles multiresistent tuberkulose.

Multiresistent tuberkulose er en alvorlig utfordring som truer fremgangen som allerede er gjort for å bekjempe sykdommen. Behandlingen er lang og smertefull med ubehagelige bivirkninger som alvorlig svimmelhet, søvnløshet, kvalme, og i noen tilfeller nedsatt hørsel. Pasientene må gå på medisiner i minst to år og følges opp jevnlig av medisinsk personell.

– Mennesker fra fattige områder i Romania har ikke forutsetning for å forstå hva multiresistent tuberkulose er, og de forstår ofte ikke hvor viktig det er å ta medisiner hver dag. De avbryter behandlingen når de føler seg friske, selv om de fortsatt er smittet av bakterien, sier Mona Drange i LHL Internasjonal (stiftelse opprettet av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke).

Gjennom EØS-midlene deltar LHL i et prosjekt for å hjelpe Romania med å håndtere utfordringene tuberkulose representerer – og å redde liv. I alt støtter Norge prosjektet med over 9 millioner euro.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Store utfordringer

At Romania har langt flere tuberkulosetilfeller enn noe annet land i EU skyldes blant annet mangler knyttet til å stille rett diagnose og å behandle og følge opp pasienter. I tillegg har ikke Romania et oppdatert system for å registrere nye tilfeller av sykdommen.

Det er essensielt at pasientene gjennomfører hele behandlingsforløpet. Hvis pasienter avbryter behandlingen, utsetter de ikke bare seg selv for fare, men risikerer også helsen til mennesker rundt dem.

Mona Drage (nr. 2 fra venstre) i samtale med pasient som gjennomgår behandling for multiresistent tuberkulose for andre gang. Foto: Synnøve Nes

LHL Internasjonal gir derfor rumensk helsepersonell opplæring i hvordan de kan øke kunnskapen om tuberkulose, takle pasientenes frykt og sinne og gjøre dem motivert for å gjennomføre behandlingen. Samtidig er det laget informasjonsmateriell som særlig er rettet mot utsatte grupper som romfolk.

– Gjennom opplæring arbeider vi for å gjøre helsepersonell mer bevisst på viktigheten av å gi pasientene samme informasjon gjentatte ganger – gjennom flere kanaler. Dette gir pasientene mer kunnskap om sykdommen, og sikrer at de forstår hvor viktig det er å gjennomføre hele behandlingsforløpet, sier Drage.

Redder liv

80 helsearbeidere har fått opplæring så langt. Dette utgjør kun en liten del av prosjektet som også handler om å diagnostisere og behandle smittede.

Resultatene har ikke latt vente på seg. Andelen som blir friske etter å ha blitt behandlet for multiresistent tuberkulose, har steget fra 20 til 58 prosent.

Fakta om prosjektet

    • Prosjektansvarlig: Tuberkulosesykehuset Marius Nasta i Bucuresti.
    • Norsk partner: LHL Internasjonal (stiftelse opprettet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
    • Støtte: 9,1 millioner euro gjennom EØS-midlene
    • Besøk prosjektets nettside
    • Prosjektet inngår i et helseprogram i Romania som Norge finansierer med 22,6 millioner euro
Til toppen