Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i desember i år dele ut prisen for beste statlige lærebedrift til en virksomhet som har fulgt opp arbeidet med lærlinger på en spesielt god måte.

Formålet med prisen er å styrke arbeidet for å øke antallet lærlinger i staten og gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger bedre kjent for statlige virksomheter. Prisen skal også bidra til å fremme staten som attraktiv arbeidsgiver. I 2018 er det tredje gang prisen deles ut.

I fjor ble prisen tildelt Universitetet i Bergen og i 2016 gikk den til NAV.

Virksomheter som hører til det statlige tariffområdet kan nomineres. Dette omfatter virksomhetene i statsforvaltningen, et departement eller en av de underliggende virksomhetene, samt Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen. Alle kan nominere en lærebedrift og det er også lov til å nominere egen virksomhet.

Innsendte forslag skal inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse til hvert av fastsatte kriterier for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger. Les mer om prisen, kriteriene som vektlegges ved juryens vurdering og finn skjema for å sende inn forslag.

Fristen for innsending av forslag er 20. september 2018.

Prisen består av et diplom med begrunnelse for tildelingen og 10 000 kroner, som skal brukes til lærlingerettede formål. 

Til toppen