Pris for beste statlige lærebedrift 2021

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 8. oktober 2021. Prisen for beste statlige lærebedrift gis hvert år til en statlig virksomhet som har utmerket seg i sitt arbeid med lærlinger.

Nominering

Alle virksomheter i det statlige tariffområdet og de statlige helseforetakene kan nomineres. Dette omfatter virksomhetene i statsforvaltningen, det vil si et departement eller en av departementenes underliggende virksomheter, Riksrevisjonen, Sivilombudet, samt de statlige helseforetakene. Alle kan nominere en lærebedrift og det er også lov å nominere egen lærebedrift. Nominasjonsforslaget må inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse til hvert av kriteriene for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger.

Vurdering

Det blir gjennomført en helhetlig vurdering av virksomhetens arbeid med og oppfølging av lærlinger.

Juryen vektlegger følgende kriterier:

Virksomheten

  • tilrettelegger for gode læringsforhold organisatorisk, faglig og sosialt
  • involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige driften
  • tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov
  • har en positiv utvikling i antall lærekontrakter
  • bistår lærlingene i videre arbeid eller utdanning
  • gjør arbeidet med lærlinger kjent for andre i og utenfor virksomheten

Det er ikke et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene. Interesserte virksomheter bes sende en e-post til tbe@kmd.dep.no med en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger. For å få ytterligere informasjon legges det opp til enkeltmøter med virksomhetene.

Juryen

Juryen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat).

Tidligere vinnere

2020: Norsk Helsenett (pressemelding)
2019: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) (pressemelding)
2018: Statsbygg (pressemelding)
2017: Universitetet i Bergen (pressemelding)
2016: NAV (pressemelding)