Pris for beste statlige lærebedrift 2023

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Prisen for beste statlige lærebedrift gis hvert år til en statlig virksomhet som har utmerket seg i sitt arbeid med lærlinger. Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 25. september 2023.

Nominering

Alle virksomheter i det statlige tariffområdet og de statlige helseforetakene kan nomineres. Dette omfatter virksomhetene i statsforvaltningen, det vil si et departement eller en av departementenes underliggende virksomheter, Riksrevisjonen, Sivilombudet, samt de statlige helseforetakene. Alle kan nominere en lærebedrift og det er også lov å nominere egen lærebedrift. Nominasjonsforslaget må inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger, jf. de definerte kriteriene, under.

Vurdering

En jury foretar en helhetlig vurdering av virksomhetens arbeid med og oppfølging av lærlinger.

Juryen vektlegger følgende kriterier:

Virksomheten

  • tilrettelegger for gode læringsforhold organisatorisk, faglig og sosialt
  • involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige driften
  • tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov
  • har en positiv utvikling i antall lærekontrakter
  • bistår lærlingene i videre arbeid eller utdanning
  • gjør arbeidet med lærlinger kjent for andre i og utenfor virksomheten
  • vektlegger mangfold og inkludering ved rekruttering av lærlinger

Det er ikke et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene. Interesserte virksomheter bes sende en e-post til tone-beate.engebretsen@kdd.dep.no med en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger. For at juryen skal å få ytterligere informasjon, legges det opp til enkeltmøter med aktuelle virksomheter.

Juryen

Juryen består av representanter fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter.

Tidligere vinnere

2022: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (pressemelding)
2021:Forsvaret (pressemelding)
2020: Norsk Helsenett (pressemelding)
2019: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) (pressemelding)
2018: Statsbygg (pressemelding)
2017: Universitetet i Bergen (pressemelding)
2016: NAV (pressemelding)