ESA godkjenner finansiering av Ocean Space Centre

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har i dag 15. desember besluttet å godkjenne full statlig finansiering av Ocean Space Centre i Trondheim.

- Dette er svært gode nyheter. Ocean Space Centre vil bli et verdensledende senter for forskning, utdanning og næringsliv innen maritime og marine næringer. Dette senteret vil bli viktig når vi skal legge til rette for grønn omstilling og større verdiskaping fra havet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Ocean Space Centre skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet. Den viktigste forutsetningen for godkjenningen fra ESA er at minimum 80 % av senterets samlede kapasitet benyttes til ikke-økonomiske aktiviteter som utdanning og uavhengig forskning. Øvrig kapasitet kan benyttes til oppdragsforskning for næringslivet.

- Senteret skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, og utdanne fremtidens spesialister. Det vil bidra til å sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse knyttet til høsting og forvaltning av havrommet, sier havminister Bjørnar Skjæran.

Ocean Space Centre skal inneholde våte og tørre laboratorier med havbasseng, konstruksjons- og maskinlaboratorier, undervisningslokaler og undervisningslaboratorier, kontor- og møtelokaler. Laboratoriene vil inneholde svært avansert utstyr. Senteret vil bestå av flere ulike bygg og totalt være cirka 49.000 kvm.

Regjeringen har foreslått en oppstartsbevilgning for Ocean Space Centre på 500 millioner kroner i 2022. Dette er en del av en samlet kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Arbeidet med å ferdigstille reguleringsplanen pågår i Trondheim kommune.

- Arbeidet strekker seg over flere år og flere regjeringer. Med godkjenningen fra ESA er en avgjørende forutsetningen for realiseringen av Ocean Space Centre nå på plass. Nå kan vi se fram til byggestart i 2022, og jeg gleder meg allerede til å delta på snorklipping i 2028, sier havminister Skjæran.