ESA har godkjent lønnsstøtteordningen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

ESA har 27. januar godkjent lønnsstøtteordningen for desember 2021, januar og februar 2022, slik den ble vedtatt av Stortinget. Loven er i dag sanksjonert i statsråd.

Les mer:

Omtale av hvem som kan søke om tilskudd etter lønnsstøtteordningen og informasjon om søknadsportalen, er tilgjengelig her: