Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ESA har godkjent statens kompensasjon til Hurtigruten

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag kunngjort at de i sak om klage på overkompensasjon til Hurtigruten for sjøtransporttjenester på strekningen Bergen - Kirkenes er kommet til at avtalen mellom staten og Hurtigruten ikke innebærer overkompensasjon.

Departementet er fornøyd med at vi har vunnet frem med vårt syn overfor ESA om at det ikke foreligger ulovlig statsstøtte.

Vi har merket oss at ESA signaliserer at det er viktig å legge til rette for mer konkurranse ved fremtidig kjøp av tjenester i denne størrelsen. Staten forbereder nå konkurranse om nytt tjenestekjøp på strekningen. Utlysning av konkurransen er planlagt når Stortinget har behandlet Nasjonal Transportplan, slik at ny kontrakt kan inngås i god tid før gjeldende avtale utløper. Gjeldende avtale utløper senest ved utgangen av 2020.

Regjeringen vil sikre videreføring av et godt tjenestetilbud på strekningen gjennom å opprettholde dagens seilingsmønster. Samtidig er det viktig å legge til rette for at staten ikke betaler mer enn nødvendig for å få utført tjenesten med tilstrekkelig god standard. Det er også viktig å sikre at kjøpet av tjenesten innrettes på en slik måte at risikoen for en statsstøttesak knyttet til den kommende avtalen minimeres.

Departementet vil nå gå grundig igjennom ESAs vedtak, og de signalene som gis der med tanke på utforming av ny konkurranse.

Du kan lese mer om det nye statlige kjøpet på regjeringen.no.

Til toppen