Et oppriktig ønske om å løse Fosen-saken

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde dette innlegget publisert i Adresseavisens debattsider Midtnorsk debatt 10. februar 2023.

For noen dager siden skrev sametingspresidenten på Midtnorsk debatt at regjeringen bryter rettsstatens prinsipper i oppfølgingen av Fosen-dommen. Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen, og jeg har derfor et behov for å komme
med et svar.

I dommen fraHøyesterett legges det til grunn at vindkraftverkene på Fosen på sikt vil true reindriften og samenes rett til kulturutøvelse. Det er flere som har tatt til orde for at vindkraftverkene i Roan og på Storheia umiddelbart må stanses og rives. Selv om Høyesterett har vurdert at tillatelsene som er gitt er ugyldige, tok ikke Høyesterett stilling til hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene. Dommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort og endringer i konsesjonene forutsetter at det blir gjort nye vedtak i forvaltningen.

Det grunnleggende i denne saken er at reindriftas folkerettslige vern skal sikres. Regjeringen har sagt at vi vil gjøre de endringene som er nødvendige for å få dette på plass. For å vurdere hvordan dette kan skje og hvilke alternativer som finnes, må vi ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Også i denne saken må vi følge alminnelige krav til utredning og saksbehandling. I september i fjor sendte mitt departement derfor et utkast til utredningsprogram til reindrifta og Sametinget. Konsultasjonene om utredningsprogrammet pågår fortsatt.

Jeg er opptatt av at vi så raskt som mulig kommer videre, slik at vi får gjennomført de nødvendige utredningene og slik at vi kan bli ferdige med oppfølgingen av Fosen-dommen. Alle parter har interesse av å få avklart denne saken raskt. Det er imidlertid ikke noe alternativ å fatte nye vedtak i saken uten å ha et tilstrekkelig grunnlag. Jeg vil gjøre mitt for å bidra til at denne saken kan løses.

Muotka skriver at regjeringen står i veien for en løsning på Fosen, og mitt inntrykk er at det er flere som deler den oppfatningen. Det bekymrer meg. Både fordi jeg mener det ikke er riktig, og fordi jeg mener at den oppfatningen bidrar til å svekke tilliten til norske myndigheter. Jeg vil som sagt gjøre mitt for å bidra til at saken kan løses. Da må vi snakke sammen. Jeg ser fram til videre dialog med både reindrifta og Sametinget om dette.