Følger EUs tiltak for datadrevet innovasjon

Det digitale markedet i Europa er i rask endring. EU-delegasjonens nye IKT-råd mener Norge er tjent med et tett EU-samarbeid for å holde følge med utviklingen.

EU-delegasjonens nye IKT-råd, Trond Helge Bårdsen, foran hans nye arbeidsplass i hjertet av Europakvarteret i Brussel. Foto: Lars E. Måseide, EU-delegasjonen

Trond Helge Bårdsen får mye å holde fingrene i som EU-delegasjonens nye fagråd for IKT, forvaltningspolitikk og personvern.

– Dette er et utrolig spennende politikkområde akkurat nå. Det er flere saker som griper rett inn i hverdagen til «alle», som blant annet utviklingen av sosiale medier og hvordan du får tilgang til film og musikk via nettet overalt i Europa, sier han.

Han kommer fra stillingen som nasjonal ekspert i EU-kommisjonens direktorat for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (DG Connect), en jobb han har hatt siden 2012.

Ny EU-pakke på IKT

Et av områdene han skal jobbe tettest med er utviklingen av det digitale indre marked. Nylig ble den siste pakken i Kommisjonens strategi for det digitale indre marked presentert. Forslaget skal styrke datadrevet innovasjon i Europa, ved å legge til rette for at data kan flyte mest mulig fritt i EØS-området. Dette er svært viktig for at nye bedrifter basert på for eksempel roboter, skytjenester og 3D-printing kan vokse seg store i Europa.

– Nå som hele indre marked-strategien er lagt frem blir det mye arbeid med behandling og gjennomføring av denne. EU skal innen sommeren få på plass flere viktige saker som får betydning for forbrukerne i Europa, blant annet avskaffe roamingutgifter og hindre at kunder fra ulike land som handler på nett behandles forskjellig, sier Bårdsen.

– Så det skjer mye på IKT-området i 2017 som har stor betydning for Norge.

Den seneste tiden har falske nyheter og hacking fått mye fokus. Dette er saker som EU ønsker å ta tak i. I tillegg ønsker de å styrke personvernet på nett.

– En viktig del av den digitale indre marked-strategien er at det skal være sikkert for forbrukere, bedrifter og myndigheter å bruke internett og at vi skal ha et sterkt personvern i Europa. Noen ganger kan det være en utfordring å balansere mellom kommersielle interesser og det å beskytte folks personvern, sier Bårdsen.

Foto: European Union 2016

Norge er et foregangsland

Digital Agenda for Norge som ble lansert i april i fjor beskriver hvordan IKT kan brukes for å forbedre offentlige tjenester og legge til rette for digital vekst i Norge. Stortingsmeldingen legger også vekt på at Norge skal være en del av det digitale indre markedet i Europa.

Norge samarbeider tett med EU på IKT-området, og er blant annet medlem av flere EU-byråer og initiativer. Vi deltar også i Europakommisjonens ekspertgrupper og er observatør i komiteer innenfor elektronisk kommunikasjon, kultur/opphavsrett og offentlig forvaltning. I tillegg har Norge for tiden fem nasjonale eksperter i DG Connect.

EU publiserer hvert år Digital Economy and Society Index (DESI), som måler medlemslandenes digitale utviklingsnivå. Norge er også inkludert i denne statistikken, og ble i fjor rangert som nummer to i Europa – kun slått av Danmark.

– Her ligger Norge langt fremme sammenlignet med de andre europeiske landene. Vi har en høy andel brukere av internett og vi er tidlig ute med å ta i bruk nye løsninger, sier Bårdsen.

– Viktig med EU-samarbeid

Selv om Norge er et foregangsland innen digitalisering og ny teknologi, er det nødvendig å samarbeide tett med blant annet EU for å holde tritt på et politikkområde som ofte utvikler seg raskere enn andre områder.

– Utviklingen innenfor IKT går vanvittig fort, så her er det viktig at regelverket i Norge og EU holder følge med den teknologiske utviklingen. I dag er for eksempel Uber, som ble etablert for syv år siden, mer verdt enn General Motors – et selskap som har eksistert i over hundre år. Man forventer at internettrafikk per innbygger i Europa vil øke med 150 % fra 2015 til 2020. Da er det viktig for et land som Norge å samarbeide med EU slik at regelverket er oppdatert, mener han.

Og nettopp derfor blir IKT et viktig tema når Europaminister Frank Bakke-Jensen besøker Brussel 17.-18. januar. Bakke-Jensen har også ansvaret for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd, der digitalisering og IKT er et prioritert område.

Kontakt IKT-råden HER.

Relaterte sider:

Til toppen