EU-kommisjonen ber om innspill til arbeidet med en strategi for ikke-profesjonelle investorer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen ber om innspill til arbeidet med en pakke initiativer som skal øke ikke-profesjonelle investorers deltakelse i kapitalmarkedene.

Det er åpnet for tilbakemelding frem til 31. mai 2022.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 23. mai 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no og merkes med saksnummer 22/2739.