EU-kommisjonen ber om innspill til et rammeverk for «open finance» - om datadeling og tredjepartstilgang

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I en strategi for digital finans som ble lagt frem i 2020, peker EU-kommisjonen på at datadelingsprinsippene som er innført med det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2), bør utvides til et bredere spekter av finansielle tjenester, såkalt «open finance».

EU-kommisjonen har nå publisert et forslag med formål om å muliggjøre datadeling og tredjepartstilgang for flere finansielle sektorer og produkter.

Det er åpnet for tilbakemelding frem til 2. august 2022.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 8. juli 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.