Forsiden

EU-kommisjonen har lagt frem en pakke tiltak for å styrke EUs kapitalmarkeder og inviterer til innspill

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EU-kommisjonen publiserte 25. november 2021 en pakke med tiltak, som en del av handlingsplanen for EUs kapitalmarkedsunion. Forslagene skal sikre investorer bedre tilgang til selskaps- og handelsdata. Forslagene skal videre fremme langsiktige investeringer og gjøre det enklere å selge investeringsfond på tvers av landegrenser.

Sammen skal forslagene bidra til å koble EUs virksomheter til investorer, forbedre virksomhetenes tilgang til finansiering, utvide investeringsmulighetene for ikke-profesjonelle investorer og ytterligere integrere EUs kapitalmarkeder.

Pakken inneholder følgende hovedforslag:

  • Forslag til en forordning om et «European Single Access point» (ESAP), samt medfølgende endringsdirektiv og endringsforordning
  • Revisjon av forordningen om «European Long-Term Investment Funds» (ELTIF)
  • Revisjon av «Alternative Investment Fund Managers Directive» (AIFMD) og direktivet om «Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities» (UCITS)
  • Revisjon av «Markets in Financial Instruments Regulation» (MiFIR) og «Markets in Financial Instruments Directive» (MiFID)

Kommisjonen har også lagt frem en meddelelse som redegjør for tiltakene som er lagt frem og tiltakene som vil treffes neste år som ledd i handlingsplanen.

Forslagene er lagt ut i EU-kommisjonens høringsportal. EU-kommisjonen vil lage et sammendrag av innspillene som inngis og presentere disse for Parlamentet og Rådet. Frist for å gi innspill i høringsportalen er 31. januar 2022, og vi oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 7. januar 2022. Departementet tar dessuten gjerne imot kopi av innspill fra norske interessenter. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Kommisjonens pressemelding, oversiktsside med lenker, herunder til meddelelsen, og Q&A:

Høringer: