Europakommisjonen: Forslag til nytt regelverk for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Europakommisjonen har presentert et forslag til nytt regelverk for bruk av plantevernmidler. Kommisjonen foreslår rettslig bindende reduksjonsmål på EU-nivå for å redusere bruken og risikoen ved bruk med 50%, samt redusere bruken av plantevernmidler med høyest risiko innen 2030.

Det legges opp til at medlemslandene kan sette nasjonale rettslig bindende reduksjonsmål basert på definerte parametere for å nå det felles målet i EU.

Det foreslås også krav om at bønder og andre profesjonelle brukere av plantevernmidler innhenter uavhengige råd om alternative metoder for å sikre økt prioritering av ikke-kjemiske metoder. Bruk av kjemiske plantevernmidler skal være siste utveg. Innføringen av nye teknologier som presisjonsjordbruk skal fremmes.

Helse- og mattrygghetskommissær Stella Kyriakides sier at overforbruket av plantevernmidler utgjør en stor risiko for innbyggernes helse og forårsaker både akutte og kroniske helseskader. Hvis vi ønsker å oppfylle vår forpliktelse til langsiktig matsikkerhet, beskytte miljøet vårt, naturressursene og helsen til våre innbyggere og økonomien, må EU endre kurs når det gjelder plantevernmidler. Nytt regelverk for bruk av plantevernmidler er et viktig tiltak i Farm to Fork-strategien for bærekraftige matsystemer, sier Kyriakides.

Forslaget, som ble lagt fram 22. juni 2022,  skal nå diskuteres og eventuelt justeres før det vedtas av Parlamentet og Rådet i EU.