Evalueringsrapport om unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En gruppe ved Handelshøyskolen BI har siden april 2013 evaluert unntaket for revisjonsplikt for små aksjeselskap som ble innført 1. mai 2011. Hovedkonklusjonen i rapporten de har utarbeidet er at unntaket for revisjonsplikt ikke har hatt store negative eller utilsiktede konsekvenser, men at historikken er for kort til å kvantifisere langsiktige effekter.

Unntaket for revisjonsplikt har ført til besparelser for aksjeselskapene, både de som velger bort revisor og beholder revisor. Revisjonsbransjen har klart omstillingen godt, og det har ikke vært unormal kraftig vekst i regnskapsførerbransjen. Kvaliteten på ligningsoppgavene har imidlertid gått noe ned og ressursbruken i Skatteetaten knyttet til arbeid med ligningsoppgavene har økt. Omfanget på skatteunndragelser blant de som velger bort revisor har ikke økt.

Les rapporten her