ExtraStiftelsen tildeles 101,3 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag tildelt ExtraStiftelsen 101,3 millioner kroner i forskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS.

–ExstraStiftelsen realiserer prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet over hele landet. Jeg er glad for at ExtraStiftelsen med dette kan bidra til at enda flere gode ideer innen helse og frivillighet kan gjennomføres, sier kulturminister Trine Skei Grande.

6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping skal tilfalle helse- og rehabiliteringsformål gjennom ExtraStiftelsen. ExtraStiftelsen får hvert år i januar tildelt 4/12 av forventet beløp, og for 2019 utgjør dette forskuddet 101,3 millioner kroner. Forskuddet utbetales i januar 2019 og trekkes fra den totale andelen ExtraStiftelsen får etter Norsk Tippings generalforsamling i april 2019.