FAOs årlige rapport om mat og landbruk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

FAO har lagt frem sin årlige statusrapport for mat og landbruk (SOFA) for 2022. Årets rapport har undertittelen «Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems». Rapporten har ulike tema hvert år, og skal formidle balanserte og vitenskapelige analyser og vurderinger.

SOFA er én blant fem sentrale flaggskipsrapporter som utarbeides årlig av FAO, alene eller sammen med andre FN-organisasjoner. Disse rapportene er primært innrettet mot regjeringer og beslutningstakere, men har også stor betydning og relevans for ulike eksperter, akademia, studenter, media og publikum.

FAO ble etablert i 1945 som den første av til sammen 17 særorganisasjoner i FN-systemet. Året etter ble det arrangert et spesialmøte om global matsikkerhet, og FAO utformet den første gjennomgangen av global matsikkerhet. I 1947 ble den første SOFA-rapporten utarbeidet; «Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty».

Årets rapport

Årets rapport The State of Food and Agriculture 2022 ser på hvordan automatisering kan gi bedret produktivitet, robusthet, bærekraft og optimatlisere bruk av ressurser. Rapporten vektlegger at automatisering kan skape ulikhet dersom mulighetene ikke er likt fordelt, for eksempel dersom kvinnelige småprodusenter ikke har lik tilgang som andre produsenter.

For å utnytte potensialet i automatisering må teknologien være tilstede og tilgjengelig for alle, og tilpasset lokale forhold. Miljømessig bærekraft må også ivaretas for å unngå uheldige konsekvenser for miljøet. Å bygge opp produsenters kapasitet til å ta teknologien i bruk er sentralt. 

Rapporten