Vil ha raskere forbud mot giftige kjemikalier

Norge vil ha fortgang i arbeidet med å forby miljøgifter i Europa. Slike kjemikalier kan gi kreft, skade forplantningsevnen og forstyrre hormonsystemet.

– Vi utsettes daglig for miljøgifter i produkter vi omgir oss med. Dette rammer særlig barn, gravide og andre sårbare grupper. Norge jobber for et forbud mot slike kjemikalier, men arbeidet går for sent, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Miljøgifter finnes i vanlige forbrukerprodukter som leker, elektroniske produkter, maling og klær. Disse kjemikaliene kan havne i drikkevann og morsmelk.

Brev til EU-parlamentet

Norge har i flere tiår vært en pådriver internasjonalt for strenge regler som beskytter mennesker og miljøet mot miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Selv om bruk og utslipp av slike stoffer har gått ned, er vi ikke i mål.

EU jobber med å revidere regelverket, men arbeidet er svært forsinket. I et brev til EU-parlamentet ber Norge, Danmark, Finland og Luxemburg om at tempoet skrus opp.

Du kan lese brevet her.

– Det haster med å få på plass nye regler. Det vil gjøre det lettere og raskere å forby flere grupper av farlige stoffer, sier Bjelland Eriksen.

Flere prosesser internasjonalt

Europa har verdens mest ambisiøse kjemikalieregelverk. Kjemikalieregelverket REACH som kom i 2006, er grunnsteinen i arbeidet. Etter nesten 20 år er det nødvendig med en omfattende revisjon. En slik revisjon ble varslet i EUs kjemikaliestrategi fra 2020 og er viktig for å sikre at bruken av kjemikalier blir mer bærekraftig.

– Jeg synes det er svært synd at inneværende EU-kommisjon likevel ikke legge frem en revisjon av dette sentrale regelverket, sier klima- og miljøministeren.

I brevet oppfordrer de fire landene EU-parlamentet om å jobbe for at den neste EU-kommisjonen snarlig vil følge opp den varslede revisjonen.

Norge deltar også i en rekke ulike prosesser for å styrke regulering av kjemikalier, blant annet i forhandlingene om en global plastavtale. Her har Norge foreslått forbud mot de farligste kjemikaliene i plast.

Norge deltar i tillegg aktivt i arbeidet for streng regulering av miljøgifter i de eksisterende globale konvensjonene på kjemikalie- og avfallsområdet.

Bakgrunn

  • Det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal revideres for å sørge for enda bedre beskyttelse av mennesker og miljøet. 
  • REACH krever at industrien dokumenterer at risikoen ved bruken av kjemikalier er akseptabel.  Under REACH reguleres også de farligste stoffene.   
  • De varslede endringene skal blant annet gjøre det lettere å forby flere grupper av farlige stoffer, og at vi kan gjøre det raskere enn hittil.
  • Endringer i regelverket er også viktig for å ivareta forutsigbarhet for virksomhetene, som må få visshet i hvilke regler som vil gjelde framover.