Felles fremlegging av trusselvurderinger

Sted:

Justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren innleder på pressekonferansen, hvor Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet legger frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

Presseinvitasjon: Felles fremlegging av trusselvurderinger