Finsk og svensk Nato-medlemskap vil øke potensialet for nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Sverige og Finland som mulige Natomedlemmer og fremtidig nordisk forsvarssamarbeid stod på agendaen da forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte den danske forsvarsministeren Morten Bødskov og den svenske statssekretæren Jan-Olav Lindh på Bornholm tirsdag 24. mai.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker den danske øvelsen Defender Europe 2022 på Bornholm.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker den danske øvelsen Defender Europe 2022 på Bornholm. Foto: Marita Hundershagen, FD

– Sammen med Danmark og Island, ønsker vi Finland og Sverige velkommen inn i Nato. I løpet av de kommende månedene vil vi intensivere det nordiske samarbeidet. Vi har i dag, diskutert sikkerhetssituasjonen i vår region, som vi vil styrke gjennom felles øvelser, trening og besøk, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Han mener at et finsk og svensk medlemskap i Nato vil være begynnelsen på en ny epoke i nordisk sikkerhetspolitikk.

Forsvarsministeren besøkte den dansk-amerikanske øvelsen på Bornholm.
Forsvarsministeren besøkte den dansk-amerikanske øvelsen på Bornholm. Foto: Marita Hundershagen, FD

– Selv om Sverige og Finland de siste årene har vært nære partnere av Nato, vil et medlemskap være et tidsskille. Hvis Sverige og Finland blir Nato-medlemmer vil det åpne for mange nye muligheter i det nordiske samarbeidet. Med to nye land i alliansen, må vi se på kartet på nytt, og vurdere hvordan vi skal løse oppgaven med å forsvare Norden på best mulig måte, sier forsvarsministeren.

Gram poengterer at de nordiske landene har hatt et nært forsvarssamarbeid i Norden over tid.

– Særlig har forsvarssamarbeidet blitt tettere gjennom NORDEFCO, som ble innledet i 2009. Våre militære styrker har øvd og trent sammen på land, til havs og i lufta. Vi har gjennomgått planverk og lært av hverandre. Vi har trilaterale avtaler om operasjonsplanlegging i nord med Sverige og Finland, og i sør med Sverige og Danmark.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram med sin danske kollega Morten Brødskov og Sveriges statssekretær Jan-Olof Lind.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram med sin danske kollega Morten Brødskov og Sveriges statssekretær Jan-Olof Lind. Foto: Marita Hundershagen, FD

Her kan du lese en fellesuttalelse fra de nordiske forsvarsministrene etter møtet:

 

Statement by Nordic Ministers of Defence on Nordic Defence Cooperation

The Nordic Ministers of Defence warmly welcome the sovereign decisions by Finland and Sweden to apply for NATO membership. Denmark, Iceland and Norway welcome Finland and Sweden into the Alliance and will work for fast national ratification processes.

As we enter a new era of deeper defence relations, we, the Nordic Defence Ministers, remain committed to the Nordic defence cooperation (NORDEFCO). We share common interests concerning the complex and demanding security challenges in our region, including the Baltic Sea and the High North. These regions constitute a single area of operations and coordinated or joint operational planning among the Nordic countries is therefore key.

Finland and Sweden's decision will improve our collective defence, enhance security and stability, and strengthen the alliance in Northern Europe. We will continue the political and military dialogue that is already well underway.

Today the Nordic Ministers and representatives met on Bornholm to discuss the security situation in our region. During the coming months we will strengthen our Nordic defence cooperation. As the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Norway already have stated, Denmark, Iceland and Norway stand ready to assist Finland and Sweden by all means necessary, should they be the victim of aggression on their territory before obtaining NATO membership. Nordic military presence in our region will be enhanced through joint exercises, training and visits. These assurance activities underline our well-founded ability to operate together. 

We have tasked our ministries to adapt NORDEFCO in light of the developments in Finland and Sweden.