Finansministeren ber Europakommisjonen vurdere reglene om statsstøtte til foretak i vanskeligheter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sendte fredag 23. september en henvendelse til Europakommisjonen hvor han peker på flere uheldige sider ved EU/EØS-reglene om statsstøtte til «foretak i vanskeligheter».

Reglene innebærer at foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter, som utgangspunkt ikke kan motta statsstøtte. Foretak som etter regelverket anses å være i vanskeligheter, kan for eksempel ikke benytte reglene for differensiert arbeidsgiveravgift (utover et årlig fribeløp på kr 500 000) eller SkatteFunn-ordningen.

­­­– Vi er opptatt av å føre en politikk som støtter opp om næringsaktivitet og bedrifter i hele landet. Jeg mener dagens regler har klare uheldige utslag, og rammer flere bedrifter enn formålet med reglene legger opp til. Jeg har derfor bedt Europakommisjonen om å vurdere endringer i reglene, i lys av formålet. Vår erfaring viser at definisjonen også kan treffe bedrifter som er økonomisk levedyktige, mens hensikten har vært å treffe de som ikke er levedyktige, sier finansministeren.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har også bedt om et møte med Europakommisjonen i høst for å diskutere saken nærmere.