Finansministeren møtte europeiske finansministre i Brussel

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tok opp viktige temaer for Norge og norske bedrifter da han møtte nordiske og europeiske finansministre i Brussel 8. og 9. november.

– Jeg er opptatt av at Norge må være aktive ovenfor EU, for å få frem de norske interessene. Samtalene jeg har hatt i Brussel opplever jeg i så måte som nyttige og fruktbare, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Brussel
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum hadde samtaler med representanter fra de andre EFTA-landene da han besøkte Brussel. Her er Vedum flankert av f.v. departementsråd Simon Biedermann (Liechtenstein), finansminister Thordis Kolbrun Gylfadottir (Island) og statssekretær Helene Budliger Artieda (Sveits). Foto: Felix Schwendimann

Situasjonen i den europeiske økonomien, blant annet som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina, var et naturlig tema i møte med de andre europeiske finansministrene. Det ble også diskutert felles økonomiske utfordringer knyttet til klima og økonomisk motstandsdyktighet.

– Som følge av en urolig verden opplever både vi i Norge og andre europeiske land høy prisvekst som gjør den økonomiske hverdagen for familier og næringsliv krevende. Den viktigste oppgaven min nå er å bidra til å få ned prisveksten. Dette er viktig for oss i Norge, og slik er det også i resten av Europa, sier Vedum.

Statsstøtte 

En viktig sak for finansministeren på reisen hans var å få frem viktigheten av at regelverket for statsstøtte endres - en endring som vil kunne gi muligheter for norske bedrifter. EU-kommisjonen foreslo i fjor å øke grensen for såkalt bagatellmessig støtte. Dette har åpnet en mulighet regjeringen ønsker å benytte seg av.

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen derfor å heve fribeløpet knyttet til ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift fra 500.000 kroner til 850.000 kroner.

For bedrifter i distriktene i Norge kan dette bety lettelser på en halv milliard kroner.

I møtet med sine finansministerkolleger ba Vedum om at EUs forslag snarest mulig blir et endelig vedtak slik at norske bedrifter raskt kan nyte godt av de nye reglene.

– Dersom EU får dette regelverket på plass, så er vi klare til å gjennomføre denne lettelsen for norske bedrifter så snart alle formaliteter er på plass. Jeg har et reelt håp om at EU vedtar de nye reglene snart, sier Vedum og legger til:

– Mitt mål er at vi gjennom europeisk samarbeid skal sikre konkurranseevnen til norsk næringsliv. Dette er et sentralt premiss når vi går inn i samtaler med EU om ulike aktuelle temaer, sier Vedum.

Stor betydning

Beslutninger som tas i EU kan ha stor betydning for både privatpersoner og næringsliv i Norge. Derfor er det ifølge Vedum viktig å ha en god dialog som gir mulighet for å fremme Norges posisjon og interesser.

– Min erfaring er at det nytter å løfte frem Norges særegne behov, og det er fullt mulig å få gehør og gjennomslag. Jeg har hatt flere gode møter med blant annet ESA hvor jeg opplever at begge parter er opptatt av å finne løsninger. Vi vil fortsette å være en pådriver overfor EU for å synliggjøre og fremme norske behov og interesser, sier Vedum.