Finansministeren på besøk hos Yara i Cubatao, Brasil

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar på G20-møtene i São Paulo 28. og 29. februar, Han la også inn et besøk til anlegget til Yara i Cubatao. Besøket markerte betydningen av norske investeringer i Brasil og den nære økonomiske forretningsmessige relasjonen mellom landene.

Norske selskaper har investert betydelige beløp i lseBrasil de siste femten årene, med en topp på USD 7,3 milliarder i perioden 2021 til 2022. Disse investeringene har skapt arbeidsplasser, og bidratt med over USD 2,3 milliarder i skatteinntekter. Brasil er et av de viktigste markedene for norske selskaper utenfor Norden, spesielt innen sektorer som olje, gass, maritim industri og fornybar energi.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether. Foto: Finansdepartementet

Norske selskaper som Equinor, Yara, og Hydro har allerede etablert seg som viktige aktører i Brasil.

– Yara og andre ledende norske selskaper i Brasil gjør et imponerende arbeid innenfor energiomstilling. Privat sektor er helt nødvendig for å lykkes i denne krevende omstillingen, og det er tydelig at de norske aktørene i Brasil er pådrivere for dette i sine bransjer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Global matsikkerhet er et av hovedtemaene på G20 møtene i Brasil i år.

– Krigen i Ukraina har ført til en matproduksjonskrise, og høye priser rammer de som har minst. Kunstgjødsel er avgjørende for matproduksjonen i verden. Yara er en viktig brikke i dette bildet globalt, og i Brasil. Jordsmonnet i Brasil er skrint og krever mye kunstgjødsel. Brasil importerer om lag 85 prosent av sin kunstgjødsel utenfra. Derfor er en stabil og forutsigbar leverandør som Yara, svært sentralt for Brasil, sier Vedum.

Besøket på anlegget, ble avløst av et besøk til den ideelle organisasjonen Cidade Sem Fome (Byer uten sult) som siden 2011 har samarbeidet med Yara om å stimulere til bærekraftig urbant landbruk, trygge matsikkerhet og å tilby inntekt for sosialt sårbare familier. Samarbeidet har resultert i seks grønnsakshager i drift, og produksjon av nesten 38 tonn mat som har sikret fersk, sunn mat for 3000 studenter og femten familier, i 2023.

Finansministeren møtte den ideelle organisasjonen Cidade Sem Fome (Byer uten sult) under besøket til Brasil.
Finansministeren møtte den ideelle organisasjonen Cidade Sem Fome (Byer uten sult) under besøket til Brasil. Foto: Finansdepartementet

– At Yara tilbyr gjødsel til lokale matproduksjonsprosjekter, er veldig positivt. Cidade Sem Fome (Byer uten sult) – et prosjekt med visjon om urbant landbruk i hele Brasil er framtidsrettet, i et land som trenger lokal matproduksjon, særlig i de store byene med mye fattigdom som Rio og Sao Paulo, sier finansministeren.

Besøket til Yaras anlegg, møtene under G20, samt et bilateralt møte med den brasilianske finansministeren, vil bidra til å styrke det allerede nære samarbeidet mellom Norge og Brasil og legge grunnlaget for fremtidige partnerskap.