Finanstilsynet skal utrede finansforetakslovens regler om kvalifiserte eierandeler i finansforetak

Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet oppdrag om å utrede eventuelle endringer i finansforetakslovens regler om erverv av kvalifiserte eierandeler i finansforetak.

Finanstilsynet skal oversende vurderingene innen utgangen av 2024. 

Oppdragsbrev til Finanstilsynet (20. mars 2024)