Fiskere får ikke lenger kompensasjon for bunkring i utlandet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fra 1. januar 2022 vil det ikke lenger være mulig for norske fiskere å bunkre drivstoff i utlandet for deretter å ta del i CO2-kompensasjonsordningen for fiskefartøy.

- Regjeringen vil sikre ordninger som legger til rette for grønn omstilling av fiskeflåten, og vi har varslet at vi vil videreføre kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten. Vi får ikke en grønnere fiskeflåte ved å belønne norske fiskere for å bunkre i utlandet. Når ordningen nå videreføres er det naturlig å utbedre svakheter ved ordningen og se hvordan den kan bli mer rettferdig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

CO2-kompensasjonsordningen har vært en midlertidig ordning, som skulle trappes ned og avvikles over 5 år, men nå ønsker regjeringen å videreføre og styrke ordningen.

Det har vært en svakhet ved ordningen at norske fiskere har kunnet få kompensasjon selv om de har bunkret i utlandet. Derfor har Nærings- og fiskeridepartementet nå vedtatt endringer i forskriften om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift. Endringen innebærer at forskriften utelukkende vil gjelde for bunkring av drivstoff i Norge fra 2022. Norske fiskere vil dermed ikke kunne få CO2-kompensasjon for å bunkre drivstoff i utlandet.

Endringen vil ikke gjelde for bunkringer foretatt i 2021. Kompensasjonen for disse bunkringene vil bli utbetalt våren 2022 og vil skje i samsvar med forskriften slik den har vært i 2021.

Endringen vil gjelde for alle bunkringer som gjøres i 2022 og hvor kompensasjonen vil bli utbetalt våren 2023. 

Fiskeridirektoratet og Garantikassen for fiskere vil sammen med Nærings- og fiskeridepartementet avklare hvordan dette skal administreres i praksis.

Bakgrunn om CO2-kompensasjonsordningen for fiskeflåten

Ordningen med refusjon av innbetalt CO2-avgift opphørte 1. januar 2020, og er erstattet med CO2-kompensasjonsordningen for fiskeflåten. For 2022 er det bevilget 255 millioner kroner til CO2-kompensasjonsordningen. Midlene utbetales etterskuddsvis, og vil gå til utbetalinger for bunkringer foretatt i 2021.

CO2-kompensasjonsordningen er ikke knyttet til forbrukt drivstoff, men basert på omsetningsverdien på første hånd og begrenset til verdien som stammer fra fangst tatt i nære farvann. Vilkåret om fangst i nære farvann betyr at den speiler virkeområdet til den tidligere refusjonsordningen. Intensjon er å gi intensiver til mer drivstoffeffektiv fangsting. For å motvirke uheldige utslag i konkurransen mellom fartøyene er fartøyflåten inndelt i tre grupper, hav-, kyst- og kystreketrålflåten. Utenlandske fartøyer er ikke omfattet av ordningen.