Fiskeri- og havministeren til AquaNext

Tysdag 14. november deltar fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth på konferansen AquaNext 2023 i Stavanger. Innovasjon, vekst og verdiskaping er tema for konferansen.

Statsråden vil opne konferansen og delta i samtalar med næringa om utvikling og bruk av havbruksteknologi. Fiskeri- og havministeren kjem også til å delta i debatt om havbruksutvalgets rapport og rammer for framtidas næring.

Program

Kl. 10:15-10:30: Opningsinnlegg ved fiskeri- og havministeren

Kl. 11:35-12:00: Debatt om havbruksutvalgets rapport. Deltakarar: statsråd Cecilie Myrseth, Geir Lasse Taranger (Havforskningsinstituttet), Nina Møgster (Lingalaks AS) og Ragnar Tveterås (UiS)

Sjå fullstendig program for konferansen på Stiim Aqua Cluster AS sine nettsider: https://stiimaquacluster.no/aquanext-2023/.

Praktisk info

Presse som ønskjer å intervjue statsråden kan ta kontakt med departementets  kommunikasjonsseksjon på media@nfd.dep.no eller  kommunikasjonsrådgiver Sofie Dege Dimmen direkte på tlf. 93 222 005.