Fiskeri- og havministeren til Tromsø tirsdag 31. mai

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltar på tiårsjubileet til BarentsWatch i Tromsø.

– Jeg gleder meg til å delta på jubileet til det som er en ti år gammel suksesshistorie. BarentsWatch samler og deler kunnskap om havområdene som kommer forvaltninga, næringa og allmennheten til gode. Regjeringen er opptatt av at BarentsWatch fortsetter å gjøre hverdagen til alle som bruker havet enklere og tryggere. Derfor økte vi bevilgningen i statsbudsjettet med ti millioner for inneværende år, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Statsråden holder tale ca. kl 15.00. Arrangementet finner sted tirsdag 31. mai på Framsenteret i Tromsø (Hjalmar Johansens gate 14).

Praktisk info: Presse som er interessert i å dekke besøket kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Emil Bremnes på Emil.Bremnes@nfd.dep.no eller telefon 478 81 719.

 

Kort om BarentsWatch

  • BarentsWatch ble etablert av den rødgrønne regjeringen i 2012 som en del av nordområdesatsingen deres.
  • Jonas Gahr Støre, den gang utenriksminister, og tidligere fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen lanserte Barentswatch på Framsenteret i Tromsø 31. mai 2012.
  • BarentsWatch skal utvikle pålitelige, effektive og sikre digitale tjenester for de norske hav- og kystområdene.
  • BarentsWatch består av en åpen informasjonsportal, som skal bidra til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte.
  • Systemet omfatter også en lukket del med et felles ressursregister for beredskaps- og redningsressurser og et skjermet havovervåknings- og samhandlingssystem.
  • Åtte departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak utviklingen av tjenesten.