Presseinvitasjon

NATO er 75 år - markeres med flaggheising

4. april er det 75 år siden NATO ble stiftet. Dagen markeres ved å heise NATO-flagget sammen med det norske flagget utenfor Statsministerens kontor / Forsvarsdepartementet i Glacisgate 1.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sjef Forsvarsstab Ingrid Gjerde vil være til stede, og en hornblåser fra Forsvaret vil blåse flaggappell.

Mulighet for foto og korte intervjuer.


Praktisk info:

Flaggheising skjer klokken 08.00 torsdag 4. april.

Påmelding til fdinfo@fd.dep.no innen 4. april kl. 07.

Oppmøte i ytre vakt foran Glacisgt 1 seinest 07.45.


Pressekontakt for Forsvarsdepartementet: Asgeir Spange Brekke, telefon 900 28 061

Pressekontakt for Forsvaret, Stine Barclay Gaasland, telefon 95 74 532