Flere fastleger

Nye tall viser at det ble rekruttert 237 nye fastleger i 2023. Det er over sju ganger så mange som i 2021, og for første gang på mange år går antall nordmenn uten fastlege ned.

En fastlege utfører en måling på helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mens begge smiler
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er glad for den positive utviklingen i antall fastleger i Norge. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Regjeringen har prioritert å løse fastlegekrisa med konkrete tiltak, og nå ser vi at flere piler peker riktig vei. I 2023 ble det rekruttert 237 nye fastleger, mer enn sju ganger så mange som i 2021. Dette er jeg svært glad for. Vi tok over en fastlegeordning i krise. Nå er vi i gang med en historisk satsing på fastlegeordningen. På to år har vi styrket ordningen med over en milliard kroner, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

2024 blir det første hele året med det styrkede og endrede basistilskuddet på 730 millioner kroner som regjeringen innførte 1. mai 2023. Fastlegene får et fast tilskudd for hver pasient som de har på listen sin. Sittende regjeringen har endret dette til et pasienttilpasset basistilskudd, som betyr at tilskuddet som følger med hver pasient er tilpasset innbyggerens forventede behov for tjenester. Regjeringen Støre har også innført en nasjonal ALIS-ordning. Ordningen skal sikre alle leger som ønsker spesialisering i allmennmedisin et strukturert og forutsigbart spesialiseringsløp – noe som har bidratt til økt rekruttering. Bevilgningen til nasjonal ALIS økes med 126,6 millioner kroner i 2024, noe som innebærer en styrking på 326,6 millioner på to år.

– De positive endringene er særlig tydelige i andre halvdel av 2023. På et snaut halvår, fra august 2023 til januar 2024, har antall innbyggere uten fastlege sunket med nesten 25 000. Det er første gang på mange år at vi har hatt en nedgang her, sier Kjerkol. – Pessimisme er snudd til forsiktig optimisme, men vi må fortsatt gjøre mer for å ruste fastlegeordningen for fremtiden. Alle skal ha en fastlege å gå til.  

Det er fortsatt over 200 000 som står uten fastlege og over 300 000 står på venteliste for å bytte fastlege. De fleste fylker har behov for flere fastleger, men særlig i Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Telemark er det store utfordringer. Fastlegeordningen må tilpasses en virkelighet med en aldrende befolkning og mange flere innbyggere med en eller flere kroniske sykdommer som må følges opp.           

– Det er svært gledelig at utviklingen i fastlegeordningen for første gang på mange år går i riktig retning. Det er bra for pasientene og kommunene, og avgjørende for bærekraften til vår felles helse- og omsorgstjeneste, avslutter Kjerkol.