Pressemeldinger

Flere med fagbrev kommer ut i jobb

Mange fryktet at pandemien ville føre til et tøffere arbeidsmarked for nyutdannede fagarbeidere, men nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at sysselsettingen øker og at det er flere i jobb nå enn før pandemien.

– At flere kommer raskt i jobb etter utdanningen viser at fagarbeidere har en ettertraktet kompetanse i arbeidslivet. Jeg mener også det understreker viktigheten av å jobbe aktivt mot frafall i yrkesfagene, og for flere læreplasser på veien til fagbrev og arbeidslivet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Sysselsettingen blant nyutdannede fagarbeidere har vært stabilt høy de siste årene, og nye tall viser at den har økt med to prosentpoeng sammenlignet med i fjor. 83 prosent av de som bestod fag- eller svenneprøven i 2021 og 2022 er i jobb ett år etter utdanningen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er økning fra før pandemien.

– Jeg er veldig glad for at så mange nyutdannede fagarbeiderne er i jobb kort tid etter at utdanningen er fullført. Det viser at vår satsing på yrkesfag virker. Norge trenger mange flere fagarbeidere og jeg håper dette inspirerer alle som vurderer å starte eller har startet på en yrkesfaglig utdanning, til å fullføre med fagbrev. Vi kommer til å trenge alle hoder og hender vi har i årene fremover, sier Brenna.

Fullføringsgraden på yrkesfag er 20 prosentpoeng lavere enn på studieforberedende. En hovedgrunn er fortsatt at mange elever ikke får læreplass.

– I 2023 vil det brukes mer enn én milliard på yrkesfag og kvalifisering. Tiltakene handler blant annet om å følge opp elevene tettere gjennom skoleårene på yrkesfag og når de går ut i bedrift som lærlinger, skaffe flere læreplasser og satse på kvaliteten i yrkesfagopplæringen, sier Brenna.

Innlandet og Trøndelag har flest nyutdannede fagarbeidere i jobb

Hvor mange som kommer i jobb året etter fagprøven varierer mellom fylkene. Andelen er størst i Innlandet og Trøndelag med 85 prosent. I Nordland er 84 prosent i jobb ett år etter utdanningen. Andelen er lavest i Møre og Romsdal med 78 prosent.

Sysselsettingen varierer også mellom utdanningsprogrammene. De som har gått bygg- og anleggsteknikk har høyest sysselsettingsgrad, med 89 prosent. Lavest sysselsettingsgrad har de som har gått design og håndverk. Der er 74 prosent av de nyutdannede i jobb ett år etter at de har tatt fagbrev.

– Vi vet at mange bransjer sliter med å få tak i faglærte allerede i dag og innen 2035 kan Norge komme til å mangle nesten 90 000 fagarbeidere. Regjeringen jobbe for at yrkesopplæringen skal være god og relevant slik at flere velger yrkesfag og at de fullfører med fagbrev. Da må vi ha en mer praktisk, variert og tilpasset skolehverdag som gjør at vi mister færrest mulig underveis, sier Brenna.

Les mer om tallene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Sysselsettingsstatus for fagutdannede første år etter oppnådd fag- eller svennebrev, 2021 og 2022

Figur som viser andel nye sysselsatte fagarbeidere, fordelt på fagfelt
Figur som viser andel nye sysselsatte fagarbeidere, fordelt på fylke
Kunnskapsministeren møter yrkesfagelever