FN-resolusjon styrker klimaovervåkingen

En ny FN-resolusjon oppfordrer til økt samarbeid om jordobservasjon som gir bedre klimaovervåking. – Vi trenger mer fakta om jordkloden for å måle og håndtere klimaendringene. Her er internasjonalt samarbeid avgjørende, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

FN-resolusjonen oppfordrer til økt samarbeid om nøyaktige jordobservasjoner gjennom et nettverk av stasjoner som overvåker endringer i jordens størrelse, rotasjon og overflate.

Målet med FN-resolusjonen er å utvikle en mer nøyaktig global referanseramme for å få et bedre utgangspunkt for måling og overvåking av jorda. Denne informasjonen brukes blant annet til GPS- i mobiltelefoner og styring av flytrafikken.

- Norge har allerede en viktig posisjon i internasjonale klimaforhandlinger og i klimaforskningen. Vi har svært viktig kunnskap å bidra med i dette samarbeidet, sier Sanner.

Sanner var selv i Ny-Ålesund på Svalbard i oktober 2014 og slo ned grunnpælen for Kartverkets nye jordobservatorium. Statsråden var svært imponert over den norske innsatsen.

- Dataene som samles inn i Ny-Ålesund er ikke bare viktige for klimaforskere verden over. Dataene er også helt avgjørende for at vi har nøyaktige data på GPSen. Dette observatoriet skal operere i et globalt nettverk og får en nøkkelrolle i det internasjonale samarbeidet om jordobservasjon, sier Sanner.

Observatorier over hele verden samarbeider i et nettverk om et felles utgangspunkt for lengde- og breddegrader og, overvåkning av havnivået og jordskjelvområder. Ingen land kan gjøre dette alene.

- Å få nøyaktige målinger på globale endringer er kun mulig dersom mange land samarbeider og deler sine data. Det er viktig for verdenssamfunnet at FN nå har satt dette arbeidet på dagsorden, sier Sanner.

Det er øystaten Fiji som har fremmet resolusjonen. Fiji sitt engasjement skyldes at nasjonens fremtid og økonomi er svært sårbar for konsekvensene av klimaendringer, spesielt havnivåstigning.

Australia og Norge leder arbeidsgruppen som har utarbeidet grunnlaget for resolusjonen. Norges representant er Anne Jørgensen fra Kartverket.

Fakta om den globale geodetiske referanserammen:

  • Danner utgangspunkt for bredde- og lengdegrader og alle andre målinger og observasjoner av jorda
  • Danner grunnlaget for forskning på klima, for all kartlegging, for bruk av satellitter, for navigasjon og styring av flytrafikk, for GPS i mobiltelefonen og posisjonstjenester
  • Skjer i dag på frivillig basis gjennom samarbeid mellom nasjonale kartverk og vitenskapelige organisasjoner 
  • I Norge er det Kartverket som har ansvaret for overvåking av jordas form og størrelse (geodesi) og den geodetiske referanserammen
  • FN-resolusjon vedtatt i Generalforsamlingen oppfordrer til økt samarbeid slik at alle land kan bruke det samme grunnlaget; en mer nøyaktig global geodetisk referanseramme
  • Resolusjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe satt ned av FNs ekpertkomite for forvaltning av geografisk informasjon (UN-GGIM)
Til toppen