FNs menneskerettighetsråd vedtar å etablere en uavhengig internasjonal undersøkelse av MR-brudd i Iran

– Jeg håper at søkelyset som iranske myndigheter utsettes for av demonstrantene og det internasjonale samfunnet, vil få myndighetene til å respektere ytrings- og forsamlingsfriheten og stanse diskriminering og vold mot kvinner og jenter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

FNs menneskerettighetsråd vedtok i dag (med 25 stemmer for, 6 mot og 16 stemmeavståelser) at det skal opprettes en uavhengig internasjonal enhet (Fact Finding Mission) som skal undersøke de påståtte menneskerettighetsbruddene under protestene i Iran. Norge var en av medforslagsstillerne til resolusjonen som i tillegg til granskingen, oppfordrer Iran til å respektere ytrings- og forsamlingsfriheten og gjøre slutt på diskriminering og vold mot kvinner og jenter. Resolusjonen tar også sterk avstand fra den voldelige undertrykkelsen av fredelige protester i Iran.

Protestene i Iran startet 16. september etter at Jina Mahsa Amini døde mens hun var i det iranske moralpolitiets varetekt. Ifølge FN har over 300 personer dødd, inkludert minst 40 barn. 14.000 personer skal være arrestert og de første dødsdommene mot demonstranter er allerede felt i første instans i det iranske rettssystemet.

Den uavhengig internasjonal undersøkelsesenheten skal ha et spesielt fokus på kvinner og barn. Materialet som samles inn skal kunne brukes i påfølgende straffeforfølging. Dette er et omfattende arbeid som vil involvere FN i samarbeid med menneskerettighetsorganisasjoner og sivilt samfunn.

– Det er viktig at også myndighetene selv bidrar i granskingen, og jeg oppfordrer iranske myndigheter sterkt til å samarbeide med FN om dette, sier utenriksministeren.