Forbud mot opptak og bruk av dybdedata gis anvendelse på Svalbard og Jan Mayen

Detaljert informasjon om hvordan havbunnen ser ut kan ha stor betydning for sikkerhet, beredskap og maritime militære operasjoner. Både Svalbard og Jan Mayen har en strategisk beliggenhet i nordområdene, og i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktig å ha kontroll på hvem som har tilgang til denne type informasjon.

Derfor endres forskriften slik at hele informasjonskontrolloven gis anvendelse for øygruppene. Dette innebærer at opptak og bruk av dybdedata rundt Svalbard og Jan Mayen vil underlegges det samme regimet som fastlands-Norge for øvrig.


Endringen av forskrift 22. juni 2018 nr. 950 ble i dag fastsatt av Kongen i statsråd.

Last ned kongelig resolusjon.