Foreslår for Stortinget å forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen foreslått å forlenge strømstønadsordningen for husholdninger slik at den gjelder forbruk til og med desember 2023. Det foreslås i tillegg mindre justeringer i stønadsgraden.

I tråd med regjeringens forslag i statsbudsjett, foreslås en lovendring for å forlenge stønadsordningen for husholdninger ut 2023. Nå fremmes forslaget som en lovproposisjon til Stortinget.

For strømforbruk fra og med januar 2023 til og med mars 2023, samt strømforbruk fra og med oktober 2023 til og med desember 2023, er det foreslått at stønadsgraden settes til 90 prosent. For de resterende månedene er det foreslått at stønadsgraden er 80 prosent.