Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året. Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør avsluttes tidligere, vil departementet informere om det i god tid.

– Vi forlenger lånegarantiordningen, slik at bankene fortsatt kan hjelpe solide norske bedrifter som har en likviditetsutfordring. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er fortsatt stor. Det er vanskelig å slå fast hvor lenge det vil være behov for ordningen. For å skape forutsigbarhet for både bedriftene og bankene, vil vi derfor informere om eventuelle endringer i god tid, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Ifølge GIEK hadde bankene per 20. mai gitt ca. 2 700 lån under ordningen, hvorav 2 600 er gitt til små og mellomstore bedrifter. Samlet hadde bankene lånt ut vel 8,3 milliarder kroner under ordningen.

Finansdepartementet varslet 20. mai at ordningen skal forlenges. Etter godkjenning fra ESA i går, har departementet nå fastsatt i forskrift at ordningen inntil videre forlenges til 31. desember 2020. Dersom usikkerheten om de økonomiske utsiktene reduseres, vil bankene i større grad være i stand til å ivareta levedyktige bedrifters likviditetsbehov uten statlig hjelp. Departementet vil derfor fortsette å vurdere behovet for ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi og erfaringene med bruken av ordningen.