Forlenger koronatiltak i arbeidslivet ut året

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å forlenge koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende ut 2021.

– For regjeringen er det ikke noe tvil: Tiltakene varer så lenge krisen varer, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Statsråden hadde mandag møte med partene i arbeidslivet om koronaordningene.

– Forlengelse av koronatiltakene er nødvendig for å gi trygghet i det som for mange fortsatt er en vanskelig tid. Etter denne forlengelsen vil vi være nærmere en normaltilstand. Da kan vi gå inn i 2022 med mer ordinære virkemidler, tilpasset situasjonen i arbeidsmarkedet, sier statsråden.

Ordningene som foreslås forlenget:

Mottakere av arbeidsavklaringspenger som var omfattet av forlengelsen til 30. september 2021 kan få forlengelse fra 1. oktober til 31. desember 2021. I tillegg vil de som går ut av ordningen i perioden fra 1. oktober og ut året også kunne få forlengelse.

Perioden arbeidsgivere kan fritas fra lønnsplikt under permittering og tilsvarende periode med rett til dagpenger under permittering forlenges til og med 31. desember 2021.

Dagpengeperioden forlenges til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere som ellers vil ha brukt opp hele dagpengeperioden før årsskiftet.

Den forhøyede dagpengesatsen på 80 prosent av grunnlaget opp til 3G videreføres til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere.

Ordningen med kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere gjeninnføres ved å fremme forslag om ny, midlertidig lov som gis virkning fra og med 1. oktober til og med 31. desember 2021.

Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom videreføres til og med 31. desember 2021.

Følgende særregler for omsorgspenger videreføres til og med 31. desember 2021:

  1. Rett til omsorgspenger når barn er i karantene og når skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien.
  2. Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  3. Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.

Særregelen om gradering av dagpenger opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid forlenges til og med 31. desember 2021.