Forskningsmidler over reindriftsavtalen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Reindriftens utviklingsfond (RUF) utlyser nå midler til forskning og veiledning over reindriftsavtalen. Søknadsfristen er satt til 1. mars 2014.

Reindriftens utviklingsfond (RUF) utlyser nå midler til forskning og veiledning over reindriftsavtalen. Søknadsfristen er satt til 1. mars 2014.

Det kan søkes om midler til prosjekter som faller innenfor hovedprioriteringer og retningslinjer for forskningsmidler avsatt over reindriftsavtalen for perioden 2013 - 2016.

Styret vil rette spesiell oppmerksomhet mot følgende:

  • Arealbruk
  • Rein
  • Bærekraftig utvikling og institusjonelle endringsprosesser
  • Drift og produksjon
  • Samfunnsforhold

Søknadsfristen er satt til 1. mars 2014. Sluttbehandling av søknader antas å være ferdig i løpet av juni 2014.

Reindrift
Reindriftens utviklingsfond (RUF) utlyser nå midler til forskning og veiledning over reindriftsavtalen. (Foto: T. Gustavsen/Markedsutvalget for reinkjøtt)