Forslag om avgiftsfritak for karbonfangst og lagring (CCS) sendes på høring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

CCS trekkes ofte frem som en avgjørende teknologi for at verden skal nå målene i Parisavtalen. Forslaget som Skattedirektoratet nå sender på høring innebærer at all CO2 fra mineralske produkter som fanges og lagres permanent fritas for avgift. Forslaget innebærer også noen mindre justeringer av det eksisterende fritaket for CCS i avgiften på avfallsforbrenning.

Formålet med CO2-avgiften på mineralske produkter er å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren. CO2 som fanges og lagres permanent slippes ikke ut til atmosfæren, men etter dagens regelverk vil det måtte vurderes i hvert konkrete tilfelle om slik lagring gir rett til avgiftsfritak.

– Denne regjeringen vil skape industri og arbeidsplasser i hele landet. De norske industrimiljøene sitter på kompetanse som er avgjørende i utvikling av ny teknologi og fremtidens grønne industri. Et avgiftsfritak vil bidra til å gi forutsigbare rammebetingelser for virksomheter som vil bruke CCS-teknologi til å omstille seg i en grønn retning. Dette er klimapolitikk som virker. Et fritak vil også kunne bidra til å stimulere til forskning og utvikling på grønn teknolog, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Jeg er svært positiv til regelverksendringer som bidrar til å gjøre CCS til et konkurransedyktig og effektivt klimatiltak. CCS vil spille en særlig viktig rolle i oppnåelsen av klimamålene våre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

En innføring av fritaket vil vurderes i lys av innspillene fra høringen. Frist for å levere høringsuttalelser er 15. juli 2022.