Forslag om redusert engangsavgift på drosjer tilpasset rullestol

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Skattedirektoratet har sendt et forslag om redusert engangsavgift på universelt utformede drosjer på høring.

Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet utarbeide et høringsnotat for redusert engangsavgift for drosjer tilpasset rullestol. Skattedirektoratet har sendt forslaget på høring.

– Jeg har et mål om å få et mer rettferdig avgiftssystem, som gjør hverdagen lettere for både drosjeeierne og de som er avhengig av rullestol. Nå sendes forslaget på høring, og så vil vi jobbe videre med sikte på å redusere avgiften inn mot revidert budsjett for 2022, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Høringsfristen er 26. april 2022.

Finansdepartementet tar sikte å komme tilbake til forslaget i revidert budsjett for 2022.

Les mer: