Forslag til endringar i ordninga for reisegaranti på høyring

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

No sendes reisegarantiutvalets rapport med forslag til endringar av reisegarantisystemet for pakkereiser på høyring.

Utvalet leverte rapporten sin 9. november 2021. Utvalet har vurdert alternative modellar for reisegarantisystemet for pakkereiser. Barne- og familiedepartementet ber no om innspel til rapporten frå relevante fagmiljø og interesseorganisasjonar. Høyringsfristen er 15. august 2022.

– I Hurdalsplattforma seier vi at regjeringa vil vurdere endringar i ordninga for reisegaranti i lys av koronapandemien. Rapporten frå utvalet vil vera eit sentralt utgangspunkt for mitt og regjeringa sitt vidare arbeid, seier forbrukarminister Kjersti Toppe (Sp).

Les høyringa.