Nyheiter

Forslag til reglar om nullutslepp i verdsarvfjordane sendt på høyring

Stortinget vedtok i 2018 at verdsarvfjordane skal vere utsleppsfrie frå 2026. På oppdrag frå Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår Sjøfartsdirektoratet no eit regelverk for dette. Ei overgangsordning skal sikre vidare cruiseanløp.

Ein finn høyringsbrevet frå Sjøfartsdirektoratet her

Forslag til regler om nullutslipp i verdensarvfjordene sendt på høring - Sjøfartsdirektoratet